ניהול פרוייקטים

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים מחייב ידע, מומחיות וניסיון. השילוב הנדרש בין היכולות הבין אישיות לאילו המקצועיות הינו מהותי להצלחת הפרויקט.
מנהלי הפרויקטים שלנו בארטינט הינם בעל ניסיון ניהול טכנולוגי ועסקי רב ועוסקים בהטמעת מערכות מידע וניהול פרויקטים מורכבים וחוצי ארגון. אנו משלבים לצד הניסיון בניהול הפרויקט, יכולת יישומית מקצועית hands on בתחומי הפיתוח, אפיון ממשק משתמש וניהול אתרי אינטרנט ומערכות מידע. יכולת זאת מאפשרת לנו הבנה מהותית של מגוון המשימות הנדרשות בפרויקט, עלותם ומשך הזמן הנדרש ליישומם. בנוסף היכולת המקצועית מאפשרת לנו לבחון את עבודתו המקצועית של הספק במשימות הפיתוח והיישום באופן ביקורתי ולספק יעוץ מקצועי ללא אג'נדה לקיצור תהליכים ומציאת פתרונות על מנת לעמוד ביעדי הפרויקט תוך ייצוג האינטרסים העסקיים של הלקוח.

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים מחייב ידע ,מומחיות וניסיון .השילוב הנדרש בין היכולות הבין אישיות לאילו המקצועיות הינו מהותי להצלחתו.
מנהלי הפרויקטים שלנו בארטינט הינם בעל ניסיון ניהול טכנולוגי ועסקי רב ועוסקים בהטמעת מערכות מידע וניהול פרויקטים מורכבים וחוצי ארגון. אנו משלבים לצד הניסיון בניהול הפרויקט, יכולת יישומית מקצועית hands on בתחומי הפיתוח, אפיון ממשק משתמש וניהול אתרי אינטרנט ומערכות מידע. יכולת זאת מאפשרת לנו הבנה מהותית של מגוון המשימות הנדרשות בפרויקט, עלותם ומשך הזמן הנדרש ליישומם. בנוסף היכולת המקצועית מאפשרת לנו לבחון את עבודתו המקצועית של הספק במשימות הפיתוח והיישום באופן ביקורתי ולספק יעוץ מקצועי ללא אג'נדה לקיצור תהליכים ומציאת פתרונות על מנת לעמוד ביעדי הפרויקט תוך ייצוג האינטרסים העסקיים של הלקוח.
מה אנחנו מציעים ניהול פרוייקטים

אז מה אנחנו מציעים כמנהלי פרויקטים?

מעבר לעובדה כי אנו פועלים כשותפיך לתהליך ולפרויקט אנו מאמינים בעבודת צוות לצד תהליכי בקרה ותוצרי ביניים מדידים שיאפשרו שקיפות סטאטוס עבודה.
 1. מיפוי דרישות הפרויקט ותהליכי העבודה.
 2. בחינה טכנולוגית לזיהוי פתרון מתאים בהתחשב באילוצי לוחות הזמנים והעלות תוך שמירה על אובייקטיביות מקצועית.
 3. הכנת מסמך כבסיס לפנייה לספקים לקבלת הצעות מחיר.
 4. ניהול הפרויקט ובניית תכנית העבודה משולבת ספק/לקוח בשיטת ה-AGILE לשם הספקת תוצרים מהירים לאורך כל הפרויקט, ועל מנת לוודא בכל נקודת זמן כי המשאבים מושקעים בפיתוח הפתרונות החשובים ביותר לארגון.
 5. אחריות לגיבוש הצוות וניהול התהליך בהתאם ליעדי הפרויקט ולוחות הזמנים שנקבעו, לאינטגרציה והממשק היעיל בין הספקים והגורמים השונים המעורבים בפרויקט פתרונות לצווארי בקבוק ובעיות טכנולוגיות לחסכון בזמן ועלות.
 6. סיוע בבניית תוכניות עבודה להדרכת הצוות התפעולי ועליה לאוויר.

אז מה אנחנו מציעים כמנהלי פרויקטים?

מעבר לעובדה כי אנו פועלים כשותפיך לתהליך ולפרויקט אנו מאמינים בעבודת צוות לצד תהליכי בקרה ותוצרי ביניים מדידים שיאפשרו שקיפות סטאטוס עבודה
 1. מיפוי דרישות הפרויקט ותהליכי העבודה.
 2. בחינה טכנולוגית לזיהוי פתרון מתאים בהתחשב באילוצי לוחות הזמנים והעלות תוך שמירה על אובייקטיביות מקצועית.
 3. הכנת מסמך כבסיס לפנייה לספקים לקבלת הצעות מחיר.
 4. ניהול הפרויקט ובניית תכנית העבודה משולבת ספק/לקוח בשיטת האיג'ל לשם הספקת תוצרים מהירים לאורך כל הפרויקט , ועל מנת לוודא בכל נקודת זמן כי המשאבים מושקעים בפיתוח הפתרונות החשובים ביותר לארגון.
 5. אחריות לגיבוש הצוות וניהול התהליך בהתאם ליעדי הפרויקט ולוחות הזמנים שנקבעו, לאינטגרציה והממשק היעיל בין הספקים והגורמים השונים המעורבים בפרויקט פתרונות לצווארי בקבוק ובעיות טכנולוגיות לחסכון בזמן ועלות.
 6. סיוע בבניית תוכניות עבודה להדרכת הצוות התפעולי ועליה לאוויר.
Contact
נשמח לשמוע ממך קצת יותר

Ertinet  © All Rights Reserved.