שיפור ביצועים

שיפור ביצועים- למה צריך את זה בכלל?

הזמן שנדרש לטעון את דפי האתר הינו אחד הגורמים המרכזיים להצלחתו. הגולשים חסרי סבלנות ונוטשים לאחר זמן קצר את האתר כשזמן הטעינה מתמשך מבחינתם אף שמדובר במספר שניות בלבד. הפחתת זמן טעינת העמודים הפכה להיות בעדיפות אסטרטגית ומשפיעה על חוויית המשתמש, משפרת שיעור יציאה מדף הבית ובכך משפיעה על שעור המרות וחשיפה במנועי החיפוש. מכלול הפרמטרים האלו הינו מהותי ומשפיע על עמידה ביעדים העסקיים.
אנו יודעים כי תכנון נכון של תשתית האתר הכוללת משאבים זמינים ורוחב פס מספק הינה פרמטר משתנה. אתר האינטרנט הינו יישום דינמי העובד שינויים שדרוגים והתאמות עיצוביות באופן שוטף ויש לבצע בדיקות בתחום ביצועי האתר מעת לעת במטרה לשמר ביצועים ולזהות את הכשלים בהתהוותם בטרם ישפיעו על דירוג האתר.

שיפור ביצועים-
צריך את זה בכלל?

הזמן שנדרש לטעון את דפי האתר הינו אחד הגורמים המרכזיים להצלחתו. הגולשים חסרי סבלנות ונוטשים לאחר זמן קצר את האתר כשזמן הטעינה מתמשך מבחינתם אף שמדובר במספר שניות בלבד. הפחתת זמן טעינת העמודים הפכה להיות בעדיפות אסטרטגית ומשפיעה רבות מחוויית המשתמש, שיעור יציאה מדף הכניסה, שעור המרות וחשיפה במנועי החיפוש. מכלול הפרמטרים האלו הינו מהותי ומשפיע על עמידה ביעדים העסקיים.
אנו יודעים כי תכנון נכון של תשתית האתר הכוללת משאבים זמינים ורוחב פס מספק הינה פרמטר משתנה. אתר האינטרנט הינו יישום דינמי העובד שינויים שדרוגים והתאמות עיצוביות באופן שוטף וכך ולאחר תקופה שקטה בה האתר עבד מצוין ועמד בכל היעדים, ביצועיו יורדים וקשה לזהות את הבעיות ומה בדיוק נדרש לעשות.
ארטינט מציעים ביצועי אתר

מאיפה מתחילים?

הכנת דוח המפרט את הבעיות הטכניות באתר ומסמך הנחיות לפעולות שיש לבצע לפתרונן. תהליך העבודה כולל סבבי בדיקות עד לקבלת תוצאה מקסימלית בהתחשב במאפייני האתר.
  1. בחינה של תשתית האתר, האחסון והקצאת רוחב הפס
  2. בחינה של יישום האתר ומערכת ניהול התוכן
  3. בדיקה של היישומים והממשקים המוגדרים
  4. בדיקת מהירות דפים וצווארי בקבוק
  5. תוכנית עבודה ליישום התיקונים והשיפורים אותם נדרש לבצע בשלב המידי
לאחר ביצוע התוכנית והשיפורים הנדרשים נבצע בדיקה ומדידה של התוצאה שהתקבלה. דוח הבדיקה יכיל את השיפור שהתקבל והאם הוא מתאם ליעד הנדרש השוואת. ,דבר שיאפשר ללקוח את ההחלטה האם היעדים העסקיים הושגו והאם נדרש להמשיך לבצע תיקונים ושיפורים נוספים.

מאיפה מתחילים?

הכנת דוח המפרט את הבעיות הטכניות באתר ומסמך הנחיות לפעולות שיש לבצע לפתרונן. תהליך העבודה כולל סבבי בדיקות עד לקבלת תוצאה מקסימלית בהתחשב במאפייני האתר.
לאחר ביצוע התוכנית והשיפורים הנדרשים נבצע בדיקה ומדידה של התוצאה שהתקבלה. דוח הבדיקה יכיל את השיפור שהתקבל והאם הוא מתאם ליעד הנדרש השוואת. ,דבר שיאפשר ללקוח את ההחלטה האם היעדים העסקיים הושגו והאם נדרש להמשיך לבצע תיקונים ושיפורים נוספים.
Contact
נשמח לשמוע ממך קצת יותר

Ertinet  © All Rights Reserved.