אתר תדמית הינו כרטיס הביקור המציג אותך או את העסק שלך ומכיל תוכן דינמי של טקסטים ,תמונות וידאו ומאמרים. לאחר הקמת האתר מנהל התוכן יכול לעשות שימוש בתבניות ותשתית העיצוב שפותחה עבורו וליצור באופן פשוט דפים נוספים בעזרת ידע עיסקי וללא ידע או נסיון בפיתוח.

תהליך ההקמה של אתר התדמית הינו מהיר ומורכב משלושה שלבים עיקריים :

1. אפיון טכני המגדיר את המסכים ,הרכיבים הנדרשים וממשק המשתמש.

2. עיצוב קונספט גרפי והחלתו על כלל תבניות המאמרים, המסכים והרכיבים שבאתר.

3. פיתוח האתר הקמת מערכת ניהול התוכן והמודולים בהתאם לאפיון.